133133-Ιερά+Μονή+Ζωοδόχου+Πηγής+Μπαλουκλί

600 × 384