Άγιος Ραφαήλ, Άγιος Νικόλαος κ Άγία Ειρήνη

979 × 1600